status - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. Komendant Powiatowy Policji w Sławnie jest organem administracji rządowej na obszarze powiatu działającym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.

Zarządzenie nr 1031 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek

Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Sławnie z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie 1/18 Komendanta Powiatowego Policji w Sławnie zmieniające regulamin Komendy Powiatowej w Sławnie z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Regulamin Komisariatu Policji w Darłowie z dnia 1 kwietnia 2014 r.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 15.12.2009
Data modyfikacji 25.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sławnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Gaik
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Gaik
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Gaik
do góry