CITES i ochrona zwierząt - Zielona strefa - Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zielona strefa

CITES i ochrona zwierząt

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
(Dz. U. z dnia 23 września 1997 r.)

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1
1.1 Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.
1.2 W sprawach nieuregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy.
1.3 Organy administracji publicznej podejmują działania na rzecz ochrony zwierząt, współdziałając w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.


Jeśli posiadasz informacje o znęcaniu się nad zwierzętami poprzez m.in. torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania, oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem skontaktuj się z Policją pod numerem:

997 lub 112

 

Można się także kontaktować z właściwą terytorialnie jednostką Straży Gminnej:

Straż Gminna Postomino
Postomino 107
76-113 Postomino

tel.: 059-841-26-56
fax: 059-810-84-85
e-mail: straz.gminna@postomino.pl

Straż Gminna Malechowo
Malechowo 67B
76-142 Malechowo


tel./fax   94/31 55 370 
e-mail:
sg@malechowo.pl

Straż Gminna Darłowo
ul. Tynieckiego 2
76-150 Darłowo

tel. 094 314 22 27
fax 094 314 16 15
e-mail: sg.sekretariat@ugdarlowo.plZgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.) do podstawowych zadań Policji należy m.in. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.


Powyższe regulacje odnoszą się nie tylko do ochrony ludzi,  ale również otaczają szczególną ochroną zwierzęta przed niepożądanymi społecznie zachowaniami.


W związku z tym, Policja wzorem innych instytucji, wyrażając szczególną troskę o zwierzęta oraz pragnąc zapewnić im lepszą ochronę, włącza się w działania ukierunkowane na zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.

 


Metryczka

Data publikacji 10.05.2011
Data modyfikacji 12.11.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sławnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Gaik
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Gaik
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Gaik
do góry